Czy warto ubiegać się o dotacje unijne?

Autor zdjęcia: ntr23

Wielu przedsiębiorców chciałoby pozyskać dotacje unijne, by móc dzięki zdobytym środkom przeprowadzić szereg inwestycji (o czym również pod tym linkiem: http://www.strategor.pl/), bądź też dokonać zakupu niezbędnych maszyn i urządzeń. Biorąc pod uwagę, że są to bardzo kosztowne inwestycje, każda forma wsparcia, zwłaszcza tak istotna jak ma to miejsce w przypadku dotacji – jest na wagę złota.

Wnioski i rozpoczęcie inwestycji?

Wielu przedsiębiorców chciałoby pozyskać dotacje unijne, by móc dzięki zdobytym środkom przeprowadzić szereg inwestycji

Autor zdjęcia: ntr23

Zdarza się jednak nierzadko tak, że z inwestycjami nie można czekać zbyt długo. Z drugiej strony, zgodnie z regulaminami na podstawie, których przyznawane są dotacje, nie można rozpocząć inwestycji wcześniej niż dzień po złożeniu wniosku o dotację. Jeśli więc w danym czasie nie trwa nabór wniosków, a inwestycja zostanie rozpoczęta – nie ma się szansy na uzyskanie dofinansowania. Cóż począć w takiej sytuacji?

Niestety, każdy przedsiębiorca sam musi podjąć decyzję, które rozwiązanie jest dla niego najkorzystniejsze. Można, bowiem zaryzykować, licząc na to, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie i zanim ogłoszone zostaną wyniki sfinalizować inwestycję, na przykład zakup potrzebnej w procesie produkcyjnym maszyny. Okazać się jednak może, że pieniądze nie zostaną nam zwrócone, bo wniosek zostanie oceniony negatywnie.

Można też poczekać na wyniki konkursu. Jeśli jednak nie uda nam się przy pierwszym podejściu, będziemy musieli czekać kolejne miesiące, a nierzadko nawet i rok na kolejny nabór. Nie każdy może sobie jednak pozwolić na taką zwłokę.