Wpisy z miesiąca Czerwiec 2014

W jaki sposób prawidłowo rozliczyć przyznaną dotację?

Autor zdjęcia: Dave Pape

Dość często zdarza się, że beneficjenci różnego rodzaju programów pomocowych, borykają się z poważnym problemem, dotyczącym tego, w jaki sposób pod względem podatkowym powinno być przeprowadzone rozliczenie dotacji (o czym więcej na stronie: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/). Tymczasem, zagadnienie to należy rozpatrywać pod kątem przychodów, jak również kosztów podatkowych. Więcej