Wpisy z miesiąca Listopad 2014

Prawidłowość wydatkowania środków pochodzących z dotacji

Autor zdjęcia: The Preiser Project

Prawidłowość wydatkowania środków pochodzących z dotacji udzielonej z budżetu państwa bądź budżetu jednostki samorządu terytorialnego, czyli właściwe rozliczenie dotacji, oprócz reżimu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz sankcji budżetowych wynikających z ustawy o finansach publicznych (obowiązek zwrotu wraz z odsetkami) objęta jest także ochroną karną skarbową. Więcej