Wpisy z miesiąca Sierpień 2015

Realizacja projektów współfinansowanych ze środków unijnych i ich należyte rozliczanie

Autor zdjęcia: Office Now

Projekty unijne rządzą się swoimi prawami. Będąc beneficjentem dotacji powinniśmy mieć świadomość tego, że w poszczególnych programach operacyjnych o zasięgu regionalnym czy też krajowym, rozliczanie projektów unijnych może realizowane być w trochę inny sposób, choć ogólne zasady obowiązujące w tym zakresie są wspólne (więcej na stronie: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/). Więcej