Czy warto przeprowadzać studium wykonalności?

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Wyobraźmy sobie, że przymierzamy się do realizacji, bądź też sfinansowania pewnego dużego projektu. Jest to inwestycja wymagająca zaangażowania dużych nakładów pieniężnych i zasobów – ludzi i maszyn. Zanim zdecydujemy się czy warto podjąć się tego wyzwania, dobrze byłoby wiedzieć:

  • W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że studium wykonalności jest bardzo rozbudowanym biznes planem

    Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

    z jakim ryzykiem jest ono związane,

  • jakie będą jego koszty,
  • jaka będzie stopa zwrotu z inwestycji,
  • jakie będą efekty i korzyści z nimi związane,
  • jakie oddziaływanie inwestycji będzie na społeczeństwo i środowisko,
  • etc.

Na każde z tych pytań odpowiedź dać może jedynie dobrze, wnikliwie przeprowadzone studium wykonalności (http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/).

Wnikliwość mile widziana

W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że studium wykonalności jest bardzo rozbudowanym biznes planem. Porusza się w nim bardziej szczegółowo wszystkie zagadnienia, zagłębiając się w nie i analizując pod kątem wszystkich możliwych do zaistnienia wariantów. To sprawia, że identyfikowane są zagrożenia, które mogą się pojawić, a także dostrzegane szanse, które mogą zostać wykorzystane.