Dotacja przyznana… i co teraz?

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Każdy, kto aplikuje o przyznanie środków unijnych żyje nadzieją, że to właśnie jemu się poszczęści. Choć pieniędzy nie starcza dla wszystkich, wiele osób skorzystało z tej formy dofinansowania, dzięki czemu możliwe stało się zrealizowanie wielu przedsięwzięć biznesowych i projektów.

Każdy, kto aplikuje o przyznanie środków unijnych żyje nadzieją, że to właśnie jemu się poszczęści

Autor zdjęcia: Sebastiaan ter Burg

Pamiętać musimy jednak o tym, że sam fakt przyznania środków nie sprawia, że rozdysponować możemy je w dowolny sposób. Rozliczanie projektów unijnych jest, bowiem bardzo dokładnie sprawdzane, nie może być więc mowy o jakimkolwiek uchybieniu w tej kwestii.

Rozliczanie projektów unijnych

Rozliczanie projektów unijnych i środków unijnych wymaga dużej staranności (kilka cennych informacji pod linkiem: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/). Najkorzystniej byłoby, gdyby wszystkie etapy realizacji projektu szły zgodnie z tym, co zawarte zostało we wniosku i tym, co znajduje się w umowie i harmonogramie rzeczowo-finansowym.

Niestety, w praktyce rzadko udaje się to jednak tak zrobić, by wszystko przebiegało zgodnie z opracowaną dokumentacją. Zwłaszcza, że od momentu złożenia wniosku do podpisania umowy mija najczęściej kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. W tym czasie mogą nie tylko zmienić się ceny, ale także i warunki, na jakich realizowany ma być projekt. Zmienia się również sytuacja rynkowa i gospodarcza, co również ma przełożenie na realizację projektu.