Projekty unijne –ciężko dostać pieniądze i ciężko jest je rozliczyć

Autor zdjęcia: Flооd

Niewątpliwie każdy, kto ubiega się o przyznanie mu funduszy unijnych ma nadzieję na to, że to właśnie on znajdzie się w szczęśliwej grupie beneficjentów. Wzięcie udziału w konkursie wiąże się z koniecznością wypełnienia szeregu dokumentów, w tym w szczególności ze sporządzeniem wniosku konkursowego. Jeśli zostanie on oceniony pozytywnie, przyznawane są środki na realizację określonego we wniosku projektu.

Faza wdrożenia i rozliczenia projektu

Rozliczanie projektów unijnych przeprowadzone musi zostać ściśle w zgodzie z tym, co zawarte zostało we wniosku

Autor zdjęcia: Flооd

Niestety, najczęściej bywa tak, że w momencie, gdy dochodzi do wdrożenia projektu zmieniają się realia rynkowe. Ulec zmianie mogą także i ceny, a także warunki współpracy z podwykonawcami. Dochodzi, więc niejednokrotnie do znacznych odstępstw w stosunku do tego, co zawarte zostało we wniosku i na co de facto uzyskało się dofinansowanie.

I tu rodzi się właśnie główny problem, bowiem rozliczanie projektów unijnych przeprowadzone musi zostać ściśle w zgodzie z tym, co zawarte zostało we wniosku (więcej: http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/). Jeśli odstępstwa są znaczące, okazać może się w skrajnym przypadku, że rozliczenie to nie zostanie przyjęte. Odrzucenie części wydatków, jako niemożliwych do sfinansowania pieniędzmi uzyskanymi z dotacji, staje się prawdziwym problemem dla podmiotu, który dofinansowanie to uzyskuje. Jeśli więc komisja odpowiedzialna za rozliczenie dotacji uzna, że wydatek nie może zostać sfinansowany z pieniędzy uzyskanych w ramach wsparcia, trzeba będzie pokryć go z własnej kieszeni. Taka sytuacja doprowadzić może do zachwiania się płynności finansowej i postawić pod znakiem zapytania przyszłość rynkową beneficjenta.

Najlepiej, więc sytuacjom takim starać się przeciwdziałać, dokonując stosownych zapisów już w składanym wniosku konkursowym. O to jak to wykonać, najlepiej spytać firmy doradcze specjalizujące się nie tylko w pozyskiwaniu funduszy unijnych, ale także i zajmujące się ich rozliczaniem.