Rozliczanie projektów

Autor zdjęcia: Dave Dugdale

Otrzymanie dotacji unijnej to niewątpliwie powód do radości. Pozyskanie sporych środków, które ze spokojnym sumieniem można spożytkować na rozwój firmy, wydaje się być doskonałym rozwiązaniem wszystkich problemów oraz dylematów, z jakimi każdego dnia boryka się każdy przedsiębiorca. Tyle teorii. W praktyce bowiem otrzymanie dotacji wymaga jej rozliczenia, co nierzadko okazuje się przedsięwzięciem dużo bardziej skomplikowanym niż jej pozyskanie. Dlatego też warto rozliczanie projektów unijnych powierzyć fachowcom, którzy pozwolą nam zaoszczędzić nerwy, czas i pieniądze.

Rozliczanie dotacji

Otrzymanie dotacji unijnej to niewątpliwie powód do radości. Pozyskanie sporych środków, które ze spokojnym sumieniem można spożytkować na rozwój firmy, wydaje się być doskonałym rozwiązaniem wszystkich problemów oraz dylematów, z jakimi każdego dnia boryka się każdy przedsiębiorca

Autor zdjęcia: Dave Dugdale

Decydując się na rozliczanie projektów unijnych przy pomocy wyspecjalizowanych w tym zakresie firm, możemy na pewno liczyć na doradztwo w zakresie prowadzenia projektu, na który pozyskaliśmy dotacje oraz doradztwo z zakresu osiągania pożądanych wskaźników, jak i również wsparcie z zakresu wydatków, czyli:

  • wydatków wartych poniesienia,
  • wydatków wartych przesunięcia,
  • wydatków nie wartych podejmowania.

Wspierając się przy rozliczaniu dotacji profesjonalną pomocą, możemy również liczyć na aktywny monitoring terminów (terminów związanych z płatnościami, czy też koniecznymi do załatwienia sprawami związanymi z rozliczeniem projektu), jak i również możemy liczyć na porządek w dokumentacji związanej z projektem.

Rozliczanie projektów unijnych (http://www.strategor.pl/realizacja-i-rozliczanie-projektu-/) wiąże się równie z koniecznością przygotowywania:

  • wniosków o płatność zaliczkową,
  • wniosków o płatności pośrednie,
  • wniosków o płatność końcową,
  • wytycznych dla firmy księgowej,
  • wniosków o aneks (chociażby w związku z ewentualnymi przesunięciami wydatków w trakcie realizacji projektu),
  • pism i oświadczeń na każdym etapie realizacji projektu,
  • pism i oświadczeń na etapie rozliczania wniosku o płatność.

Pomoc w powyżej wymienionych kwestiach również leży w gestii firm zajmujących się doradztwem unijnym. Innymi słowy, zastanawiając się nad zasadnością scedowania obowiązków związanych z procedurą rozliczania projektów unijnych, naprawdę warto wziąć takie rozwiązanie pod uwagę. Pozwoli to zaoszczędzić zarówno czas i nerwy jak i pieniądze.